Dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterwerk in kindcentrum De Havelt!         
 
Alle kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen voortaan in Handel zelf terecht!
 
Dagopvang:
Alle kinderen van de dagopvang (0 tot 4 jaar) zijn welkom in de combinatiegroep van 7.30 tot 18.00 uur om een hele of halve dag te komen spelen en leren. Op de dagopvang houden we in overleg met de ouders zoveel mogelijk het ritme van thuis aan. Kinderen spelen binnen en buiten, eten, slapen en krijgen allerlei activiteiten aangeboden, samen met de peuters van het peuterwerk. Binnen de dagopvang zijn verschillende pakketten mogelijk: opvang voor 52 weken, 48 weken en 40 weken.
 
Peuterwerk:
Alle peuters van 2,5 tot 4 jaar zijn 2 dagdelen per week welkom in de combinatiegroep op een ochtend en een middag naar keuze. Onze openingstijden van het peuterwerk zijn van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 15.30 uur. In deze tijd komen peuters om samen met de peuters van de dagopvang  spelenderwijs allerlei activiteiten te doen. De peuters zijn 40 weken per jaar aanwezig, tijdens de schoolvakanties zijn ze vrij.
 
Uiteraard is een combinatie van dagopvang en peuterwerk ook een optie, bijvoorbeeld een hele dag dagopvang en een ochtend peuterwerk. In dit geval is bij een 52 weken pakket de uurprijs voor beide opvangvormen gelijk.
 
Buitenschoolse opvang:
Deze opvang is bedoeld voor schoolkinderen van 4 tot 13 jaar (de basisschoolleeftijd) voor de tijd na school en in schoolvakanties. De kinderen zijn welkom van 15.15 tot 18.00 uur en in vakanties van 7.30 tot 18.00 uur. Na schooltijd wordt er samen fruit gegeten en gedronken en is er tijd om gezellig samen de dag door te nemen. Daarna mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen en worden er allerlei leuke activiteiten aangeboden waar kinderen aan deel mogen nemen. Er zijn verschillende pakketten mogelijk: opvang voor 52 weken (schoolweken en vakantieweken), opvang voor 48 weken, 40 weken (alleen de schoolweken), 12 vakantieweken of 8 vakantieweken.
Ook in schoolvakanties is onze buitenschoolse opvang geopend in de fantastische nieuwbouw locatie in Handel zelf. We zullen ons programma afstemmen op het programma van de buitenschoolse opvang in Gemert om gezamenlijk activiteiten te ondernemen, dit alles uiteraard in overleg met de ouders.
 
Voor alle kinderen van de dagopvang en buitenschoolse opvang bieden we verlengde opvang aan vanaf 7.00 uur of tot 18.30 uur.
Ook tijdens studiedagen is het mogelijk opvang af te nemen. Voor meer informatie en onze nieuwe tarievenwijzer kunt u terecht op onze website www.stichtinggoo.nl. Voor al uw vragen: bel of mail naar Miriam de Mol, clustermanager, miriam.demol@stichtinggoo.nl;
06-30609192.