Informatie voor ouders van nieuwe leerlingen

- inschrijfformulier de Havelt
- uitleg ouderportaal