Verkeer en Vervoersprotocollen

Verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het BVL (Brabants Veiligheidslabel) te behalen en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. 

1. Protocol leerlingenvervoer en veiligheid
2. Protocol te voet
3. Protocol met de fiets