Schoolvakanties en vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen.
(Peuterwerk kent geen studiedagen)

- Studiedag: woensdag 18 september.
- Studiemiddag: maandag 7 oktober (kermis).
- Herfstvakantie: maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober .
- Studiedag: donderdag 5 en vrijdag 6 december.
- Studiedag: vrijdag 20 december.
- Kerstvakantie: maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari.
- Carnavalsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari.
- Studiedag: woensdag 18 maart.
- Tweede Paasdag: maandag 13 april.
- Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei.
- Hemelvaartsvakantie: donderdag 21 en vrijdag 22 mei.
- Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni.
- Studiedag: dinsdag 2 juni.
- Zomervakantie: maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus.

Als school voldoen we dit jaar ruimschoots aan de verplichte lestijden die door het ministerie zijn vastgesteld. Elk kind moet in 8 jaar in totaal 7520 lesuren maken. De groepen 1 t/m 5 maken teveel uren, waardoor we voor deze groepen dit jaar extra studie/vrijedagen hebben ingepland. Deze extra studiedagen voor groep 1 t/m 5 vallen op: vrijdag 17 april, maandag 18 mei en vrijdag 5 juni