Leerlingenraad

De Havelt kent een leerlingenraad. Een aantal keren per jaar gaat de directeur met deze leerlingenraad in gesprek over onderwerpen die hen bezighouden op het kindcentrum. Ook kan de directeur vanuit het team gespreksonderwerpen inbrengen. De leden van de leerlingenraad koppelen bevindingen en afspraken terug naar de diverse groepen. De leerlingenraad bestaat uit 2 leerlingen uit groep 6, 2 leerlingen uit groep 7, 2 leerlingen uit groep 8 en één leerling die de BSO vertegenwoordigt.