Groep 4

Hier vindt u algemene informatie over de groep. 
Foto's en dergelijke zijn terug te vinden op het Ouderportaal. 


Leerkrachten:
- Linda van Horssen (ma-di-vrij)
- Niels van den Munckhof (woe-do) in combinatie met groep 5. 

Onderwijsassistente: 
- Daisy Flieger (ondersteuning op woe-do). 

Enkele van onze vakken uitgelicht: 

Technisch lezen: 
Voor het technisch lezen werken we met de methode Estafette.  Ook hebben de kinderen 'vrije leesmomenten'. Ze lezen dan zelfstandig in een boek van de Biebos of van thuis.
Denkt u ook aan: elke dag thuis lezen! De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt 5 keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren. Ter vergelijking: de invloed van een docent maakt die kans 1,5 keer zo groot, van vrienden 3,5 keer. Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met ca. 1.000 woorden per jaar.

Met plezier in lezen…
Gaan leerlingen meer lezen--> Worden ze beter in lezen-->  Worden ze beter in taal--> Kunnen ze beter leren.

Schrijven: 
Voor het schrijven werken we met de methode Pennenstreken. We hanteren hierbij blokletters. 
In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd.

Spelling:
Voor spelling werken we met de methode Taal Actief 4.
We werken m.b.v. een stappenplan en volgens spellingsregels. 
Link: de spellingwoorden die in groep 4 aan bod komen. 

Rekenen:
Voor rekenen werken we vanaf dit schooljaar met de methode Pluspunt 4. 
Wat o.a. belangrijk is in groep 4: de telrij, de tafels, rekenen met geld, de analoge en digitale klok.
Li
nk: de doelen van groep 4.
 
Taal: 
Voor taal werken we met de methode Taal Actief 4.
Er wordt binnen de lessen aandacht besteed aan: woordenschat, taal verkennen (samenstellingen, ww, zn, bn, alfabet etc.), spreken en luisteren, schrijven. 

Taal verkennen:
- Doelen thema 1
- Doelen thema 2
- Doelen thema 3
- Doelen thema 4
- Doelen thema 5
- Doelen thema 6
- Doelen thema 7
- Doelen thema 8

Woordenschat:
- Woorden thema 1
- Woorden thema 2
- Woorden thema 3
- Woorden thema 4
- Woorden thema 5
- Woorden thema 6
- Woorden thema 7 
- Woorden thema 8

Weektaak:
Hierbij maken de kinderen eerst alle verplichte taken af, alvorens ze mogen kiezen uit de keuzetaken. Aan het begin van de week wordt een aandachtspunt gekozen en aan het einde van de week wordt de weektaak geëvalueerd. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met de methode KWINK. 
Elke week staat er een nieuw aandachtspunt centraal.
Er komen herkenbare situaties aan bod om na te spelen.

Gym: 
De kinderen brengen elke gymles een tas met daarin sportkleding, gymschoenen, handdoek en eventueel schoon ondergoed mee naar school. Het is belangrijk dat de gymspullen van uw kind gemerkt zijn. Gymschoenen en sportkleding mogen pas in de kleedkamer worden aangetrokken. In de speel- en gymzaal mogen geen gymschoenen met zwarte zolen worden gebruikt. Gymschoenen waar buiten mee gelopen is en die niet gereinigd zijn, zijn ook verboden. Het is de gewoonte dat alle kinderen douchen. Mag uw kind om een of andere reden niet douchen of mee gymmen, geef dit dan (liefst schriftelijk) door aan de groepsleerkracht.

De gymlessen voor groep 4 zijn gepland op: 
- Dinsdag
- Vrijdag (Onder begeleiding van gymcoach Tijn van Lankvelt). 

Handvaardigheid:
- Donderdag
Wilt u met de kleding van uw kind(eren) hiermee rekening houden.

Open Podium: 
Het Open Podium voor Peuters en groep 1 t/m 5 is een aantal keer op maandag van 08.30 tot ± 09.15 uur. Leerlingen van groep 5 presenteren op toerbeurt. Bij het Open Podium zijn ouders (oppas) welkom. I.v.m. de ruimte kunnen er max. 2 personen per kind komen kijken. Muziek aanleveren voor het Open Podium is alleen mogelijk via een Youtube-link. Fotograferen en filmen is hierbij niet toegestaan!

Fruit: 
U mag uw kind 's morgens als "tussendoortje" fruit meegeven. Met het oog op het bevorderen van gezond gedrag is elke dag een fruitdag. Daarnaast hebben alle kinderen in het klaslokaal een beker waaruit ze water kunnen drinken.

Verjaardagen: 
Op school besteden we aandacht aan de verjaardag van elk kind. De jarigen mogen trakteren. Beperk deze traktatie tot een kleinigheid. Wij willen u en uw kind stimuleren om te kiezen voor een gezonde traktatie. De groepsleerkracht doet gewoon mee met de traktatie van het kind. Kauwgom is op school verboden. Dit geldt ook voor lolly's i.v.m. de veiligheid.

Speelkwartier:
Wij hebben pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur, samen met groep 1 t/m 3.