TSO

Tussenschoolse opvang
De TSO (tussenschoolse opvang) organiseert het overblijven op de basisschool van uw kinderen. De school heeft de verantwoordelijkheid om de tussenschoolse opvang te regelen. Voor de voor- en naschoolse opvang heeft de school de inspanningsverplichting om dit te regelen. Het daadwerkelijk toezicht houden tussen de middag gebeurt door een aantal ouders. De kinderen zijn gedurende de hele middagpauze onder toezicht, dus niet alleen tijdens het eten, maar ook ervoor en erna. De kinderen zijn tijdens de middagpauze voor ongevallen verzekerd onder dezelfde condities als tijdens de schooluren.

Voor de kinderen die gebruik gaan maken van het overblijven zijn de volgende zaken belangrijk:
  • Op ons kindcentrum is Linda Leenders aangesteld als coördinator.
  • Voor al uw vragen, aanmeldingen en afmeldingen kunt u bij Linda terecht.
  • Linda is bereikbaar onder telefoonnummer: 06-14504542.
Aanmelden TSO
U kunt uw kind op 2 manieren aanmelden:
  • Structureel: Uw kind maakt wekelijks op vaste dagen gebruik van de TSO. Middels een inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij Linda.
  • Incidenteel: Uw kind maakt soms gebruik van de TSO. U kunt uw kind per keer opgeven voor het overblijven door een dag van tevoren telefonisch contact op te nemen met Linda. U kunt ook de voicemail inspreken.
Kosten TSO
De kosten voor TSO bedragen komend schooljaar € 2,80 per keer voor kinderen die op vaste dagen gebruik maken van de TSO (=structureel). Betaling gaat d.m.v. automatische incasso. Voor kinderen die incidenteel gebruik maken van de TSO kunt u een 10-strippenkaart kopen bij Linda. U kunt ook losse strips kopen voor € 3,25 per keer. De losse strips moeten vooraf worden betaald.
Voor meer informatie kunt u even binnenlopen bij de TSO of onze website bezoeken: www.stichtinggoo.nl

Regels bij het overblijven: bovenbouw en onderbouw.