Welkom op de groepspagina van groep 1/2

Op deze pagina vindt u algemene informatie van groep 1/2.
Op het ouderportaal ziet u waar de kinderen de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.Leerkracht
Donja Vos en Gertie van den Hurk

Op deze pagina staat de algemene informatie van de groep.
Op het ouderportaal ziet u waar de kinderen de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.  


Vertelkring op maandagochtend.
Om het vertellen in de kring te vergemakkelijken mogen de kinderen bv. een foto en/of folder over een bepaald onderwerp meebrengen van thuis. 

Fruit eten.
De kinderen mogen 's morgens fruit meebrengen.
We eten het fruit in de kring van 10.10 tot 10.25 uur.
De kinderen hebben een eigen beker in de klas , zodat ze altijd water kunnen drinken. 

Buiten spelen.
Tijdens het speelkwartier spelen we samen met de kinderen uit de groepen 1 t/m 5. 
Na het speelkwartier blijven de kinderen uit groep 1 en 2 nog even buiten spelen.

Bewegingsonderwijs / zelfredzaamheid.
De kinderen brengen in het begin van het schooljaar een tasje mee, met daarin een paar gymschoenen. Dit tasje blijft het gehele jaar op school. Liefst met de naam op de tas en op de schoenen. Bij slecht weer gaat groep 1- 2 binnen gymmen. 

Op vrijdagochtend gaan we gymmen in de grote gymzaal. Meester Tijn begeleidt samen met de leerkracht deze gymles.


Biebos
Op dinsdagmiddag en/of donderdagmiddag kunnen de kinderen een bezoekje brengen aan onze schoolbibliotheek "De Biebos". De kinderen mogen 2 boeken uitkiezen.


Verjaardag
De verjaardagen van de kinderen worden in groep 1 met de ouders gevierd en in groep 2 zonder ouders gevierd bij aanvang 's morgens in de groep.
U mag natuurlijk wel een foto maken van de jarige job.
De traktatie zal door de jarige uitgedeeld worden voor de pauze. 


Open Podium
Het  Open podium van groep 1 t/m 5 vindt plaats op maandagochtend van 8.25-9.15 uur in de kuil. Ouders, oppas of opa's en oma's zijn van harte welkom om te komen kijken. 
Data:
30 september
  4 november
  2 december
20 januari
  9 maart
  6 april
25 mei


Spelletjesochtend
De spelletjesochtenden van groep 1 - 2 vinden plaats op vrijdagmorgen van 11.50 - 12.20 uur. De spelletjes worden begeleid door ouders.
De ouders nemen zelf gezelschapsspelletjes mee.
Data: 
25 oktober
22 november
13 december
24 januari
14 februari
20 maart
15 mei
12 juni
 


Tot ziens in groep 1/2