Welkom op de groepspagina van groep 1/2a en 1/2b

Op deze pagina vindt u algemene informatie van groep 1/2.
Onder het kopje "Kinderwerk" leest en ziet u waar de kinderen de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.

Programma en andere info!!!
We starten elke ochtend en middag in de kring. We bespreken als eerste de dagen van de week en de dagritmekaarten. Daarna doen we allerlei taal- en rekenactiviteiten. Maar ook zang- en expressiespelletjes.
 

Vertelkring op maandagochtend.
Om het vertellen en praten in de vertelkring te vergemakkelijken mogen de kinderen bv. een foto en/of folder over een bepaald onderwerp meebrengen van thuis.

 
 
Fruit eten
De kinderen mogen 's morgens fruit meebrengen.
We eten het fruit in de kring van 10.10
  tot 10.25 uur.
De kinderen hebben een eigen beker in de klas zodat ze altijd water kunnen drinken.
 
Buiten spelen.
Tijdens het speelkwartier spelen we samen met groepen 2-3 en 4.
 Daarna blijven de  groepen
1 en 2 nog even alleen buiten spelen.


 
 
Bewegingsonderwijs/ zelfredzaamheid 
De kinderen brengen in het begin van het schooljaar een tasje mee, met daarin een paar gymschoenen met klitteband of elastiek .Dit tasje blijft het gehele jaar op school. Liefst met de naam op de tas en de schoenen.

Bewegingsonderwijs

Op donderdagochtend gaan we gymmen en ook met slecht weer gymmen we binnen.

Schooltelevisie
Op woensdag
 kijken we schooltelevisie. We kijken naar oa. Koekeloere en de Beestenboerderij.
 
Verjaardag
's Morgens om 8.25 uur wordt de jarige job in de kring toegezongen en dan zijn de ouders van de jarige van harte welkom. Fotograferen mag, filmen niet.
Om 8.45 uur nemen de ouders afscheid en gaat de leerkracht verder met de kring. De traktatie zal door de jarige uitgedeeld worden voor de pauze.

Taakspel
Door taakspel te spelen leren leerlingen op een positieve manier om zich beter aan de klassenregels te houden en om taakgerichter te werken.
Er zijn 3 afspraken in de kring waaraan de kinderen zich moeten houden.
- handen bij jezelf houden
- stil zijn
- vinger opsteken

De klas is verdeeld in groepjes. Als beloning krijgt het groepje een krul op hun groepsblad. Als ze drie krullen hebben gehaald per week verdienen ze een weekbeloning. Deze beloning spreken we met de kinderen af.
 
Maandafsluiting
De maandaflsluitingen van groep 1 t/m 4 vinden plaats op vrijdag van 8.25 tot 9.15 uur in de kuil. Ouders, oppas of opa en oma zijn welkom om te komen kijken.
Data:
13 oktober
24 november
26 januari
23 maart
13 april
18 mei
15 juni 
 

Spelletjesochtend
7 x per jaar op vrijdag
 van 8.25  tot 9.00 uur spelen we gezelschapsspelletjes. De groepjes worden begeleid door ouders.
Data:

3    november
15  december
12  januari
23  februari
16  maart
25  mei
22  juni


Tot ziens in groep 1/2a en 1/2b