Welkom op de groepspagina van groep 1/2

Op deze pagina vindt u algemene informatie van groep 1/2.
Op het ouderportaal ziet u waar de kinderen de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.

Programma en andere info!
We starten elke ochtend en middag in de kring. We bespreken als eerste de dagen van de week en de dagritmekaarten. We doen allerlei taal- en rekenactiviteiten. Ook zang- en expressiespelletjes
komen aan bod.


Vertelkring op maandagochtend.
Om het vertellen en praten in de vertelkring te vergemakkelijken mogen de kinderen bv. een foto en/of folder over een bepaald onderwerp meebrengen van thuis.
 
Fruit eten
De kinderen mogen 's morgens fruit meebrengen.
We eten het fruit in de kring van 10.10
  tot 10.25 uur.
De kinderen hebben een eigen beker in de klas zodat ze altijd water kunnen drinken.
 
Buiten spelen.
Tijdens het speelkwartier spelen we samen met groep 3/4. 
 Daarna blijven de  groepen
1 en 2 nog even alleen buiten spelen.
 
Bewegingsonderwijs/ zelfredzaamheid 
De kinderen brengen in het begin van het schooljaar een tasje mee, met daarin een paar gymschoenen met klittenband of elastiek. Dit tasje blijft het gehele jaar op school. Liefst met de naam op de tas en de schoenen.

Bewegingsonderwijs

Op donderdagochtend gaan we gymmen en ook met slecht weer gymmen we binnen.

Schooltelevisie
Op woensdag
 kijken we schooltelevisie. We kijken naar oa. Koekeloere en de Beestenboerderij.
 
Verjaardag
's Morgens om 8.25 uur wordt de jarige job in de kring toegezongen en dan zijn de ouders van de jarige van harte welkom. Fotograferen mag, filmen niet.
Om 8.45 uur nemen de ouders afscheid en gaat de leerkracht verder met de kring. De traktatie zal door de jarige uitgedeeld worden voor de pauze.

Taakspel
Door taakspel te spelen leren leerlingen op een positieve manier om zich beter aan de klassenregels te houden en om taakgerichter te werken.
Er zijn 3 afspraken in de kring waaraan de kinderen zich moeten houden.
- handen bij jezelf houden
- stil zijn
- vinger opsteken

De klas is verdeeld in groepjes. Als beloning krijgt het groepje een krul op hun groepsblad. Als ze drie krullen hebben gehaald per week verdienen ze een weekbeloning. Deze beloning spreken we met de kinderen af.
 
Maandafsluiting
De maandaflsluitingen van groep 1 t/m 4 vinden plaats op vrijdag van 8.25 tot 9.15 uur in de kuil. Ouders, oppas of opa en oma zijn welkom om te komen kijken.
Data:
5 oktober
23 november
25 januari
15 februari
29 maart
17 mei


Spelletjesochtend
De spelletjesochtenden van groep 1-2 vinden plaats op vrijdag van 8.25- 9.00 uur.
De spelletjes worden begeleid door ouders. De ouders nemen zelf gezelschapsspelletjes mee.
Data:
9 november
14 december
18 januari
22 februari
22 maart
10 mei
21 juni


Tot ziens in groep 1/2