Welkom op de groepspagina van groep 5

Op deze pagina vindt u algemene informatie van groep 5.
Op het ouderportaal ziet u waar de kinderen de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.

Leerkracht:
Karin Segers

Gym:
Op maandagmiddag (14.15 uur tot 15.15 uur) en donderdagochtend
(11.00 uur tot 12.00 uur).

Handvaardigheid:
Op donderdagmiddag (13.10 uur tot 14.10 uur) in het handvaardigheid
lokaal.

Maandafsluiting groep 1 t/m 4:
De leerlingen van groep 5 verzorgen in kleine groepjes de presentatie van de maandafsluitingen.
Deze maandafsluitingen vinden plaats op vrijdagen in de kuil van 08.25 tot 09.10 uur.
Data: 5-10-2018; 23-11-2018; 25-01-2019; 15-02-2019;29-03-2019; 17-05-2019.

Techniek:
Nader te bepalen.

Oefensites:

tafeltjes:
http://www.tafelsoefenen.nl/
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/
http://www.tafels-oefenen.nl/
http://www.tafelsoefenen.eu/

klok:
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tijd/
http://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken
http://www.kedg.nl/mont/klok.html