Welkom op de groepspagina van groep 2/3

Leerrkracht: 
Karin Segers

Op deze pagina staat de algemene informatie van de groep.
Op het ouderportaal ziet u waar de kinderen de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.  Programma en andere info!
We starten iedere ochtend boven in het lokaal van groep 2/3 in de kring.
'S middags start groep 2 beneden in "de Switch" in de kring en groep 3 start hun programma boven in het lokaal.

Vertelkring op maandagochtend.
Om het vertellen in de kring te vergemakkelijken mogen de kinderen bv. een foto en/of folder over een bepaald onderwerp meebrengen van thuis. 

Fruit eten.

De kinderen mogen 's morgens fruit meebrengen.
We eten het fruit in de kring van 10.10 tot 10.25 uur.
De kinderen hebben een eigen beker in de klas, zodat ze altijd water kunnen drinken. 

Buiten spelen.
Tijdens het speelkwartier spelen we samen met de kinderen uit de groepen 1 t/m 5. 
Na het speelkwartier blijven de kinderen uit groep 1 en 2 nog even buiten spelen.

Bewegingsonderwijs / zelfredzaamheid.
De kinderen brengen in het begin van het schooljaar een tasje mee, met daarin een paar gymschoenen.Dit tasje blijft het gehele jaar op school. Liefst met de naam op de tas en op de schoenen. Bij slecht weer gaat groep 2 binnen gymmen. 

Op vrijdagochtend gaan we gymmen in de grote gymzaal. Meester Tijn begeleidt samen met de leerkracht deze gymles.

Biebos
Op dinsdagmiddag en/of donderdagmiddag kunnen de kinderen een bezoekje brengen aan onze schoolbibliotheek "De Biebos". De boeken die de kinderen gaan ruilen mogen 
's morgens of 's middags op de kast worden gelegd in de Switch.


Verjaardag
De verjaardagen van de kinderen worden, zonder ouders gevierd bij aanvang 's morgens in de groep. U mag natuurlijk wel een foto maken van de jarige job.
De traktatie zal door de jarige uitgedeeld worden voor de pauze. 

Handvaardigheid ( groep 3)

Op donderdagmiddag van 13.10-14.10 uur hebben de kinderen van groep 3 handvaardigheid. 

Techniek ( groep 3) 
Op vrijdagochtend hebben de kinderen van groep 3 techniek. ( Data nader te bepalen) 
De kinderen gaan in groepjes onder begeleiding van ouders aan de slag met de verschillende techniekkisten. 


Open Podium
Het  Open podium van groep 1 t/m 5 vindt plaats op maandagochtend van 8.25-9.15 uur in de kuil. Ouders, oppas of opa's en oma's zijn van harte welkom om te komen kijken. 
Data:
30 september
  4 november
  2 december
20 januari
  9 maart
  6 april
25 meiSpelletjesochtend ( groep 2) 
De spelletjesochtenden van groep 1 - 2 vinden plaats op vrijdagmorgen van 11.50 - 12.20 uur. De spelletjes worden begeleid door ouders.
De ouders nemen zelf gezelschapsspelletjes mee.
Data: 
25 oktober
22 november
13 december
24 januari
14 februari
20 maart
15 mei
12 juni


Tot ziens in groep 2/3!