Welkom op de groepspagina van groep 3/4

Op deze pagina staat de algemene informatie van de groep.  
Onder het kopje kinderwerk staan foto's en wordt verteld wat we allemaal meemaken. 

PPT informatieavond 14-12-'17

Leerkracht: 
Linda van den Boogaard

Gym:
Op maandagmiddag (13.10 uur tot 14.15 uur) en donderdagmidag (14.15 uur tot 15.15 uur)

Handvaardigheid:
Op donderdagochtend (11.00 uur tot 12.00 uur) in het handvaardigheidlokaal.

Maandafsluiting gr. 1 t/m 4: 

De maandafsluitingen voor groep 1 t/m 4 vinden plaats op vrijdag in de kuil van
08.25 uur tot 09.10 uur.
Data: 13-10-2017; 24-11-2017; 26-01-2018; 23-03-2018; 13-04-2018; 18-05-2018; 15-06-2018.


Techniek: 
Op vrijdag van 11.30 - 12.20 uur in de klas en in het handvaardigheidlokaal.
Data:
10 november 2017
15 december 2017
19 januari 2018
23 februari 2018
16 maart 2018
8 juni 2018


Oefensites:
tafeltjes:
http://www.tafelsoefenen.nl/
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/
http://www.tafels-oefenen.nl/
http://www.tafelsoefenen.eu/

klok:
http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tijd/
http://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-5/klokkijken
http://www.kedg.nl/mont/klok.html