Hier staan wij voor

Op de eerste plaats willen we een veilige en fijne plek zijn om samen te spelen en te leren. Binnen die context willen we kinderen begeleiden bij het leren en ontwikkelen van:


Creatief en kritisch denken
Alle onderdelen van ons kindcentrum hebben ontdekkend en onderzoekend leren hoog in het vaandel staan. We denken daarom in oplossingen, waarbij creativiteit en kritisch denken worden gestimuleerd. Met creativiteit geven kinderen fantasierijk vorm aan hun eigen gedachtes en gevoel. Wij begeleiden onze kinderen naar volwassen wereldburgers door hen kritisch na te laten denken. Zo leren zij de juiste keuzes te maken op basis van hun normen, waarden en onderzoek.

Drie kernwaarden
Wij geloven erin dat versmelting van opvang en onderwijs de toekomst is. Alleen op deze manier krijgt jouw kind alle ruimte en vrijheid om zich in een vertrouwde omgeving voor te bereiden op de maatschappij. Binnen ons kindcentrum zijn de omgang met kinderen en het handelen van onze medewerkers gebaseerd op drie kernwaarden:
 
  1. Duidelijkheid
We zijn een kleinschalige school, met heldere verwachtingen. Duidelijkheid is er daar eentje van. In de praktijk betekent dat ook dat kinderen respectvol omgaan met hun leerkracht. We hebben lol met elkaar, maar we hebben tegelijkertijd duidelijke regels op ons kindcentrum die we serieus nemen. Andersom mogen kinderen precies hetzelfde verwachten. Leerkrachten communiceren open en duidelijk naar leerlingen toe.

De lijntjes met de ouders zijn ook kort. Alle medewerkers willen zo benaderbaar mogelijk zijn. Elke ochtend hebben we om die reden tien minuten inloop, waarbij leerkrachten bij de deur van het lokaal staan. Na school lopen ze mee naar buiten. Valt er iets voor? Dan wordt dat meteen besproken. Zo weten zowel kinderen als ouders wat ze kunnen verwachten en waar de grenzen liggen.
 
  1. Eigenaarschap
Eigenaarschap van leren is de mate waarin je kind verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leerproces. Klik hier om er meer over te lezen. 
 
  1. Kansrijk samenwerken
Met ongeveer 130 kinderen zijn we een kleine locatie. We werken daarom met enkele combinatiegroepen, waarbij kinderen in groepjes onderwijs krijgen op hun eigen niveau.

Ook binnen het dorp werken we samen met verenigingen en buurtbewoners. 

Verbinding opvang en school
Kinderen zijn bij ons al vanaf hun eerste levensjaar in beeld. Onder andere voor peuters is dat een groot voordeel, omdat we de overgang naar onderwijs makkelijker maken. Zij gaan bijvoorbeeld al met groep 1-2 buiten spelen en gymmen en deelnemen aan de werklessen. In groep 1-2 kennen de leerkrachten de nieuwe kinderen eigenlijk al heel erg goed. Daarin onderscheiden we ons van andere opvanglocaties.