Dit is De Havelt

1. Centraal in het dorp
Ons kindcentrum staat midden in Handel. Het is een plek waar ouders, leerlingen, juffen en meesters elkaar écht kennen. We hebben een sterk gemeenschapsgevoel en werken dan ook graag samen met lokale verenigingen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met het Boerenbondsmuseum, de Heemkundekring en de plaatselijke harmonie. 

Ook zijn we betrokken bij de lokale carnavalsclub De Bergkneuters. Onder de naam Bergkneuters Academy willen we jonge kinderen enthousiast maken voor carnaval. Zo bouwen kinderen vanaf groep 6 aan een eigen carnavalswagen om mee te doen aan de optocht. In een loods bouwen, lassen en solderen ze erop los. Ook leren ze ontwerpen en naaien, zodat ze eigen kostuums kunnen maken.

Onlangs kreeg de Bergkneuters Academy aandacht in de media. Zo waren we te zien in Shownieuws en in een uitzending van het Jeugdjournaal.

2. Van 0 tot 13 jaar
Kinderen kunnen bij ons al vanaf dat ze drie maanden oud zijn terecht in de opvang. Ze zijn dus al vanaf een heel vroeg moment in hun leven bij ons in beeld. Kinderen uit de opvang doen veel activiteiten samen met groep 1 en 2. Denk aan samen buitenspelen, gymmen of werklessen volgen. Op die manier is de stap van opvang naar onderwijs zo klein mogelijk. Kinderen kennen het gebouw al als ze naar groep 1 gaan. Ook zijn de leerkrachten dan geen nieuwe gezichten meer. Ze moeten alleen 'een deurtje verder'.

We noemen de kleine stap van opvang naar onderwijs een doorlopende leerlijn. Programma's van de opvang en het onderwijs zijn inhoudelijk dus op elkaar afgestemd. Dat zorgt voor een gestructureerde en samenhangende aanpak, waarbij kinderen stapsgewijs en geleidelijk hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

3. Eigenaarschap
Kinderen betrekken bij hun leerproces: dat vinden we bij de Havelt heel belangrijk. Het moedigt ze namelijk aan om actief deel te nemen aan hun leerervaring. We vragen bijvoorbeeld naar de eigen ideeën en luisteren naar wat ze willen leren, wat hen interesseert en wat hun doelen zijn. Al vanaf groep 1 zijn kinderen aanwezig tijdens gesprekken tussen leerkrachten en ouders. Door deze gesprekscyclus nemen we ze serieus en geven we het gevoel van eigenaarschap, waardoor ze verantwoordelijkheid ontwikkelen, talenten verkennen, zelfstandig leren nadenken en zelfvertrouwen opbouwen.

In de praktijk betekent dit dat kinderen mogen leren en proberen. Fouten maken mag. Lukt het niet op die manier? Dan proberen we een andere manier. Soms zit gedrag (nog) in de weg van eigenaarschap. Dan kijken we altijd wat erachter zit. Waar kunnen we het kind wel in uitdagen? Wat heeft het kind nodig?