Ouderparticipatie

Wil je als ouder meedenken over opvang, peuterwerk en onderwijs? Dat vinden we heel fijn! Via de oudervereniging en de kindcentrumraad (KC-raad) kun je meedoen en meedenken over ons beleid.

Oudervereniging
De oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders van kinderen die bij ons onderwijs krijgen en werkt nauw samen met het schoolteam. Daarnaast legt de oudervereniging contacten tussen ouders en de school en is de groep een klankbord voor schoolactiviteiten. Terugkerende activiteiten, zoals de sportdag en de kerstviering, zijn georganiseerd door werkgroepen met (onder andere) leden van de oudervereniging.

KC-raad
Vanuit de kindcentrumgedachte vormen MR (voor het schoolgedeelte) en LOC (voor het opvang gedeelte) samen de Kindcentrumraad (KC-raad). Gemiddeld zes keer per jaar komen de leden van deze raad bij elkaar om beleidszaken te bespreken.

Meedoen? 
Wil je ook meedoen in de oudervereniging of meedenken in de KC-raad? Je bent van harte welkom om een keer mee te vergaderen. Meer info en aanmelden kan via havelt.info@stichtinggoo.nl of 0492 - 32 20 80.